Intervenció a l'aula

La paraula com a motor de canvi, a partir del coneixement i l’esperit crític. La paraula ens hi porta. I la poesia. Ensenyar tot allò que la poesia ens ofereix per fer del món un lloc millor.


El monstre de la poesia

Tallers a primària i a secundària

Edat: 5è, 6è primària / secundària

Durada: 2 sessions (90 min.)

La poesia és un art antic i popular. I tot i això, a l'actualitat sembla relegada a espais minoritaris i erudits, mal entesa i poc valorada.

Però el vers és una eina pedagògica imprescindible i que utilitzem poc, potser per desconeixement o inclús per por. I els nens, que aquesta por no la tenen, s'obren a la poesia de manera plena i sincera, i sovint hi troben una cambra on parlar de les emocions, endinsar-se en l'abstracte o entendre qui són.

A través de la paraula i amb la creativitat per bandera, els nostres infants i adolescents podran introduir-se en el món de la poesia en un taller que els permetrà treballar l'expressió i l'autoconeixement.

La intervenció té una durada de 2 sessions de 90 minuts cadascuna (separades per l'interval d'una setmana) i per a un únic grup classe.

L'activitat va destinada a infants de 5è i 6è de primària, i alumnes de qualsevol nivell de secundària..

Lectures poètiques a l’aula

Edat: 3er, 4rt ESO / Batxillerat

Durada: 1 hora

Sovint treballem la literatura des del paper, i obviem la persona que hi ha al darrere, per manca de temps o per la dificultat - o impossibilitat! - que això implica. Però és cert que les lectures poètiques a l’aula permeten l’acostament que els alumnes demanen i necessiten per adquirir aprenentatges significatius. El contacte amb l’autor/a, el vessant oral de la literatura i la possibilitat de fer preguntes sobre allò que han llegit, afavoreix el gaudi d’un gènere tan oblidat a l’aula com és la poesia.

Sònia Moya, professora també de llengua i literatura des del 2005, poetitza en el seu segon recull la pèrdua de Plutó com a planeta l'any 2006, per parlar del pas del temps, l'adéu a la infantesa i el desencant consegüent, la defensa de la identitat, la dignitat de l'individu i el ritme frenètic del nostre viure. També a Càntara, el seu quart llibre, utilitza la figura del pont com a símbol de diàleg i transformació per parlar de temes que van del creixement íntim i personal, als moviments migratoris o els danys colaterals del sistema capitalista.

Ambdues lectures es proposen com a activitat transversal per treballar amb els alumnes continguts des de tutoria o qualsevol de les matèries implicades, però també com a activitat cultural per gaudir en una festa de Sant Jordi o el Dia Mundial de la Poesia..